Rättelse igen

En vurpa i registrering gjorde att vi får komma med en rättelse igen.

Genant, men vi har infört en strikt nolltolerans inför misstag nu, så det var nog sista gången.
Vi har även tillsatt en kommission och några utredningar.

Här är den nya, det är Kjell som här har korrigerats.

/Marcus

Kommentering avstängd.